"U-TIME COLLEGE"-לימודים ללא עלות ב

לכל אדם קיימת הזכות ללמוד, להתפתח, לרכוש מקצוע ולהביא לשיפור חייו. באחריות החברה לאפשר d. שיוויון הזדמנויות לצורך כך אנו פה
קורסים במימון המדינה שהוקמו לטובת עובדים שעוסקים במקצועות שוחקים, ומעוניינים לעבור מסלול הכשרה, שדרוג, או הסבה במימון מלא של הקרן. התוכנית שמה לעצמה מטרה לטפל בבעיות השחיקה d.בעבודה, ולהוביל מהפיכה חברתית-כלכלית בשוק התעסוקה בישראל

על פי הקריטריונים יוגדר מקצוע שוחק אם מתקיימים לגביו 2 в:מהמאפיינים הבאים

.עבודה בסיכון בטיחותי גבוה -
.עבודה הדורשת עמידה ממושכת -
.עבודה פיזית בתנאי אקלימ קשים -
עבודה בסביבת רעש הגורם לירידה בשמיעה -
עבודה בתנאי חום או רטיבות -
.(ללא קשר לתנאי מזג האוויר)
.עבודה הכרוכה בסחיבת משאות כבדים -
עבודה בתנאי קור -
.(ללא קשר לתנאי מזג האוויר)
.עבודה בסביבת חומרים מסוכנים -
.נהגים ומפעילי צמ״ה הנדרשים לנסיעות ממושכות-
.עבודה בסביבת ריחות קשים -
עבודה במשמרות קבועות לאורך זמן -
.שחיקה על בסיס קביעת ועדה רפואית

?למה זה חשוב

תנאים פיזיים קשים לאורך זמן רב בעבודה גורמים לשחיקה אשר פוגעת ברמה האישית, המקצועית והארגונית. במטרה לסייע בהתמודדות עם השחיקה, "מכללת יו טיים" מציעה מגוון רחב של קורסים בתחומים שונים לעובדים בעלי מקצועות f.שוחקים אשר עומדים בקריטריונים של הקרן
ההכשרה שהקרן תעניק לכם, נועדה להרחיב את הידע
המקצועי שלך, ולפתוח לעצמך חלון הזדמנויות
תעסוקתי חדש, לסייע לך לעצור את השחיקה, ולהתמלא d.באנרגיות חיוביות
הצטרף / הצטרפי למסלול ההכשרות ותרכוש/י ידע ומיומנויות חדשות ועדכניות, כדי להישאר במעגל העבודה ולבנות
f !אופק תעסוקתי חדש ומרתק

:התמחויות שזמינות במסגרת התוכנית

קצבים -
סוכני נסיעות -
ענף המלונות -
ליווי קבוצות תיירים -
....ועוד
הרשמה לקורס
לימודים חינם
אני מסכים לעיבוד של הפרטים האישיים ולקבל תזכורות בטלפון, סמס ואימייל ☑